STICHTING LIMX

Doelstelling

Het promoten, verspreiden, versterken en behouden van materieel en immaterieel cultureel erfgoed met een bijzondere focus op de beide Limburgen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van bijzondere projecten en activiteiten;
 • het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden;
 • het aanvragen en innen van subsidies alsmede van donaties door bedrijfsdonateurs;
 • en voorts al hetgeen dat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Bestuur

 • Voorzitter, Jos Custers, wethouder en locoburgemeester in Eijsden-Margraten
 • Secretaris, Stan Spauwen, gepensioneerd, cultureel duizendpoot
 • Penningmeester, Wijnand Vergeest, eigenaar administratiekantoor Partners in Bedrijf.
De Stichting LIMx onderschrijft de Culturele Governance Code en kiest voor een bestuursmodel. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Projectleider

Harry Rouschop, projectbureau à La Bonheur.

Ambassadeurs

Het project krijgt brede steun en kent diverse ambassadeurs:

 • No Wolfs, Limburger van Verdienste, ambassadeur Raod veur ’t Limburgs;
 • Huub Narinx, directeur Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en spreker op symposia;
 • Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de UM;
 • Gé Reinders, zanger, musicus en schrijver met een voorliefde voor het Limburgs;
 • Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris Huis voor de Kunsten Limburg.