Doelstelling

Het promoten, verspreiden, versterken en behouden van materieel en immaterieel cultureel erfgoed met een bijzondere focus op de beiden Limburgen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van bijzondere projecten en activiteiten;
 • het aangaan en onderhouden vansamenwerkingsverbanden;
 • het aanvragen en innen van subsidies alsmede van donaties door bedrijfsdonateurs;
 • en voorts al hetgeen dat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin

Bestuur

 • Voorzitter, Jos Custers, wethouder en loco-burgemeester gemeente Eijsden-Margraten
 • Secretaris, Stan Spauwen, gepensioneerd, cultureel duizendpoot
 • Penningmeester, Wijnand Vergeest, eigenaar administratiekantoor Partners in Bedrijf

De Stichting LIMx onderschrijft de Culturele Governance Code en kiest in het besturingsmodel voor een bestuur-model. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor werkzaamheden.

Projectleider

Harry Rouschop, projectbureau à La Bonheur

Ambassadeurs

Het project krijgt brede steun en kent diverse ambassadeurs:

 • No Wolfs, Limburger van Verdienste, ambassadeur Raod veur ’t Limburgs;
 • Huub Narinx, directeur Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en spreker op symposia;
 • Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de UM;
 • Gé Reinders, zanger, musicus en schrijver met een voorliefde voor het Limburgs dialect;
 • Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris Huis voor de Kunsten Limburg.