De Limburgse streektaal is springlevend. Ruim 75% van de Limburgers spreekt dialect en ruim 90% verstaat dialect. Dialect wordt als belangrijkste steunpilaar van de Limburgse identiteit gezien. Maar, verwatering van het dialect wordt ook als een grote bedreiging van diezelfde Limburgse identiteit gezien. 

Het dialect heeft in veel domeinen zijn plek inmiddels gevonden, gelukkig. Echter, er rust een taboe op het spreken van dialect in het openbaar, en dan met name tijdens zakelijke bijeenkomsten in het bedrijfsleven en de politiek. Daar blijkt het Nederlands het alleenrecht te hebben. En dat terwijl het spreken van dialect vaak positieve associaties oproept bij veel provinciegenoten. Maar hoe geef je de Limburgse streektaal een podium in de ambtenarij en het zakenleven? Met de LIMx roadshow.

 

Copyright cartoon Frans Timmermans.
Dagblad De Limburger. Met dank aan Mat Rijnders – politiekeprenten.nl