LIMBURGSE TAAL

Cijfers laten zien dat driekwart van de Limburgers dialect spreekt en negentig procent dat prima verstaat. Het is daarmee een belangrijk onderdeel én tegelijkertijd een steunpilaar van de Limburgse identiteit. Verwatering ligt echter altijd op de loer: vooral tijdens bijeenkomsten in het bedrijfsleven, de politiek, de zorg, het onderwijs of andere maatschappelijke en publieke sectoren. Dat is vreemd vinden wij, dialect spreken roept immers positieve gevoelens op. Hoe geef je die streektaal nu een podium in de ambtenarij en het zakenleven? Met de LIMx Roadshow.

Met LIMx presenteren we het Limburgs dialect als een hoogwaardig streekproduct en maken we een nieuwe doelgroep met een eigentijdse benadering bewust van de positieve effecten van dialect spreken. Alleen zo kan het dialect overleven, door het in het dagelijks leven met elkaar te spreken.

Wat wij Limburgs noemen is in feite een verzameling van vele, verschillende Limburgse dialecten. Er wordt wel gezegd dat ieder dorp in Limburg zijn eigen dialect kent en heel erg overdreven is dat niet. Wie met een dialect is opgegroeid kan vaak feilloos horen of iemand anders uit dezelfde plaats komt dan wel van een paar kilometer verder. Maar die verschillen zijn ook weer niet zo groot dat men elkaar niet verstaat. Taalwetenschappers hebben uitgevist dat er een stuk of vijf hoofdstromen in Limburgse dialecten te onderscheiden zijn: van het Ripuarisch zoals men dat in Kerkrade en omstreken spreekt, via het Oost-Limburgs, Centraal Limburgs tot het West-Limburgs, dat zich tot in België uitstrekt. En dan is er in het bovenste stukje van de provincie nog sprake van het Kleverlands dialect. Onze provincie wordt met andere woorden van Noord naar Zuid doorsneden door verschillende taalgrenzen, ook wel isoglossen genoemd. Maar hoe verschillend al die dialecten ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze lijken in de verste verte niet op het standaard Nederlands zoals dat op radio en televisie gesproken wordt. Dat schept een band.

Bronvermelding: website Veldeke Limburg www.veldeke.net